THÔNG TIN THANH TOÁN

Ngân Hàng Vietcombank
Số Tài Khoản: 0531002497671
Chủ Tài Khoản: Phạm Viết Hùng
Chi Nhánh: Đông Sài Gòn

Ngân Hàng Techcombank
Số Tài Khoản: 19029010760010
Chủ Tài Khoản: Phạm Viết Hùng
Chi Nhánh: Bạch Đằng

Ngân Hàng BIDV
Số Tài Khoản: 31310000894522
Chủ Tài Khoản: Phạm Viết Hùng
Chi Nhánh: Bắc Sài Gòn

VÍ ZALO PAY
Số Điện Thoại: 0989465109
Chủ Ví: Phạm Viết Hùng

VÍ MOMO
Số Điện Thoại: 0989465109
Chủ Ví: Phạm Viết Hùng

VÍ VNPAY
Số Điện Thoại: 0989465109
Chủ Ví: Phạm Viết Hùng

ZALO
0902 813 410